SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
4
4
6
5
2
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 20/08/2014, 08:40

Hướng dẫn thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó từ ngày 01/01/2014 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và kể từ ngày 01/01/2016 giảm xuống còn 20%.Đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Trường hợp năm trước liền kề không đủ 12 tháng thì căn cứ để xác định là tổng doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ chia cho số tháng thực tế hoạt động kinh doanh trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng (Trước đây không quy định rõ là chia cho số tháng thực tế hoạt động kinh doanh).

Ảnh: Điểm giao dịch tại Chi cục thuế (nguồn HQ Online)

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).Bổ sung lãi tiền gửi và lãi tiền vay vào đối tượng phải tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với thuế suất 5%.

Về thời điểm xác định doanh thu, bổ sung quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, theo đó trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/8/2014 và thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC./.

TQN


Số lượt người xem: 1397 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày