SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
5
5
1
8
5
Tin chuyên ngành Thứ Ba, 19/08/2014, 15:35

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ngày 09 tháng 6 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Chiến lược phát triển công nghiệp là huy động hiệu quả mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong nước và từ bên ngoài để phát triển, tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ảnh: Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí (nguồn Tin tức oline)

Theo đó đến năm 2025, công nghiệp Việt Nam phát triển với cơ cấu hợp lý theo ngành và lãnh thổ, có khả năng cạnh tranh để phát triển trong hội nhập, có công nghệ hiện đại và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở một số chuyên ngành, lĩnh vực, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và xuất khẩu; đội ngũ lao động có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại. Điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp, đảm bảo phù hợp giưa các vùng trên toàn quốc, giải quyết tình trạng mật độ công nghiệp cao ở một số khu vực, bảo đảm cân đối và hài hòa giữa các vùng và địa phương.

Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên phát triển bao gồm: Nhóm ngành cơ khí và luyện kim; nhóm ngành hóa chất; chế biến nông, lâm, thủy sản; dệt, may; ngành điện tử và viễn thông; ngành năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, giai đoạn đến năm 2025, ưu tiên các nhóm ngành, sản phẩm máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, ô tô và phụ tùng cơ khí, thép chế tạo; ưu tiên phát triển sản phẩm thiết bị máy tính, điện thoại, linh kiện và thúc đẩy phát triển các dạng năng lượng mới, tái tạo như gió, mặt trời, biomass...

Đến năm 2035 công nghiệp Việt Nam phát triển thận thiện với môi trường, công nghiệp xanh, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất có công nghệ tiên tiến, các sản phẩm có thương hiệu uy tín, có chất lượng và giá trị cao, manh tính khu vực và quốc tế…

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình tổ chức thực hiện; trong đó có giao cho Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật lao động ở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

PH


Số lượt người xem: 1263 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày