SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
2
0
2
5
8
Thông báo Chủ Nhật, 26/01/2020, 19:48
Thông báo về việc công bố thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu  (09/08)
277/TB-KCN ngày 06 tháng 8 năm 2018
Thông báo về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Đầu tư được chuẩn hoá và bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN  (30/05)
163/TB-KCN ngày 18 tháng 5 năm 2018.
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018  (24/04)
142/TB-KCN ngày 22 tháng 4 năm 2018
Thông báo về việc công bố TTHC bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu  (31/08)
286/TB-KCN
Thông báo về việc công bố THHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp  (18/01)
24/TB-KCN
Thông báo về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QL các KCN tỉnh Bạc Liêu  (15/12)
399/TB-KCN
Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp.  (04/10)
Thông báo số 309/TB-KCN ngày 30/9/2016.
Thông báo về việc công bố TTHC lĩnh vực Thương mại quốc tế được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu.  (08/09)
Thông báo số 281/TB-KCN ngày 01 tháng 9 năm 2016.
Thông báo về việc công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu.  (19/04)
128/TB-KCN ngày 14 tháng 4 năm 2016.
Thông báo về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN các KCN tỉnh Bạc Liêu.  (15/07)
Thông báo về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu ...
Xem theo ngày Xem theo ngày