SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
7
0
0
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 31/03/2020, 15:55

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

  - Triển khai Công văn số 1053/UBND-KGVX ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 98/TB-VPCP).

- Triển khai Công văn số 1102/UBND-KGVX ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 102/TB-VPCP).

- Triển khai Công văn số 1151/UBND-KGVX ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 118/TB-VPCP).

- Triển khai Công văn  số 1290/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020  của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn  số 1290/UBND-KGVX).

- Triển khai Công văn  số 1291/UBND-KGVX ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế mua tích trữ lương thực, thực phẩm phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn  số 1291/UBND-KGVX)

 - Triển khai Công văn  số 1293/UBND-KGVX ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc rà soát, thực hiện cách ly y tế và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm (Công văn  số 1293/UBND-KGVX)

- Triển khai Công văn số 1327/UBND-KGVX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 133/TB-VPCP).


Số lượt người xem: 179 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày