SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
7
0
0
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 07/11/2016, 15:35

Phổ biến một số văn bản Luật của Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

             1. Luật Tiếp công dân (Luật số: 42/2013/QH13).

2. Luật Bảo vệ môi trường (Luật số: 55/2014/QH13).

3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật số: 64/2014/QH13).

4.  Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số: 77/2015/QH13).

5. Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo (Luật số: 82/2015/QH13).

6. Luật Ngân sách Nhà nước ( Luật số: 83/2015/QH13).

7. Luật An toàn, vệ sinh lao động (Luật số: 84/2015/QH13).

8. Luật Bầu cử đại Biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật số: 85/2015/QH13).


Số lượt người xem: 1291 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày