SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
2
7
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 04/09/2015, 15:45

Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động - tiền lương

 

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
 

STT
Tên văn bản và ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung
I
Nghị định của Chính phủ
 
1
Hiệu lực: ngày 23/6/2013
Về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
2
Hiệu lực: ngày 01/7/2013
Về hợp đồng lao động.
3
Hiệu lực: ngày 01/7/2013
Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động.
4
Hiệu lực: ngày 01/7/2013
Về tranh chấp lao động.
5
Hiệu lực: ngày 01/7/2013
Về tiền lương.
6
Hiệu lực: ngày 01/7/2013
Về lao động tiền lương và tiền lương đối với người lao động làm việc trong các công ty TNHH 01 thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
7
Hiệu lực: ngày 01/7/2013
Về chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty kiểm soát viên tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc kế toán trưởng trong công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
8
Hiệu lực: ngày 15/7/2013
Về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký qũy và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
9
Hiệu lực: ngày 15/8/2013
Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
10
Hiệu lực: ngày 10/10/2013
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
11
Hiệu lực: 01/11/2013
Về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
12
Hiệu lực: 15/03/2014
Về việc làm.
13
Hiệu lực: ngày 01/01/2015
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
14
Hiệu lực: ngày 15/9/2014
Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
15
Hiệu lực: ngày 01/03/2015
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
II
Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Trích yếu nội dung
1
Hiệu lực: ngày 01/7/2013
Về tranh chấp lao động (hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP)
 
2
Hiệu lực: ngày 01/8/2013
Về danh mục nơi làm việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên
3
Hiệu lực: ngày 15/12/2013
Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (hướng dẫn Nghị định số 45/2013/NĐ-CP) .
4
Hiệu lực: ngày 10/12/2013
Về hợp đồng lao động (hướng dẫn Nghị định số 44/2013/NĐ-CP)
5
Hiệu lực: ngày 01/03/2014
Về việc cấp  phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (hướng dẫn Nghị định số 55/2013/NĐ-CP)
6
Hiệu lực: ngày 10/03/2014
Về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (hướng dẫn Nghị định số 102/2013/NĐ-CP)
 
7
Hiệu lực: ngày 01/5/2014
Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (hướng dẫn Nghị định số 45/2013/NĐ-CP)
8
Hiệu lực: ngày 01/5/2014
Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hướng dẫn Nghị định số 45/2013/NĐ-CP)
9
Hiệu lực: ngày 20/10/2014
Về việc làm (hướng dẫn Nghị định số 03/2014/NĐ-CP)
 
10
Hiệu lực: ngày 10/03/2014
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công vàthu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
11
Hiệu lực: ngày 06/6/2015
Về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (hướng dẫn Nghị định số 75/2014/NĐ-CP)
12
Hiệu lực: ngày 10/6/2015
Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo (hướng dẫn Nghị định số 49/2013/NĐ-CP)
13
Hiệu lực: ngày 20/10/2014
Về tiền lương (hướng dẫn Nghị định số 05/2015/NĐ-CP)
14
Hiệu lực: ngày 15/9/205
Về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động (hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

                                                                                                                                                                                PHÒNG DOANH NGHIỆP
 

 


Số lượt người xem: 2202 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày