SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
7
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 17/07/2015, 15:50

Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

 Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/03/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghĩ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Khi tổ chức làm thêm giờ, đề nghị các doanh nghiệp (người sử dụng lao động) phải thông báo bằng văn bản cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu và thực hiện theo các quy định cụ thể sau:

1. Người sử dụng lao động được tổ chức làm thêm giờ đối với các trường hợp sau đây:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

- Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.

2. Số giờ làm thêm trong ngày được quy định như sau:

a) Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày;

b) Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

3. Thời gian nghỉ bù được quy định như sau:

a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định sau:

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

d) Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại điểm b khoản này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Ghi chú: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Địa chỉ: số 48 đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

PHÒNG DOANH NGHIỆP

 


Số lượt người xem: 1759 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày