SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
9
3
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 15/07/2015, 15:05

Thông báo về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN các KCN tỉnh Bạc Liêu.

  

Thông báo về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước

về lao động trong khu công nghiệp các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01/7/2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu thực hiện một số nhiệm quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai, như sau:   

1. Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

2. Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp;

3. Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

4. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

5. Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

6. Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

 7. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày.

8. Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

9. Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

10. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

11. Thực hiện việc tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Trà Kha; khu công nghiệp Láng Trâm.

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu khi thực hiện các nội dung nêu trên gửi hồ sơ, văn bản đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu để được giải quyết. Nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị liên hệ với Phòng  Doanh nghiệp (ĐT: 0781.3954696) để được hỗ trợ, giúp đỡ.

 

Phòng Doanh nghiệp

 

 

 


Số lượt người xem: 1448 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày