SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
4
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 29/09/2014, 10:55

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (XI) và Chỉ thị 07-CT/TU ngày 24/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tiếp tục nâng cao nhận thức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan và chuyên đề năm 2013 về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nhằm đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Sau khi tiếp thu, quán triệt chủ đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để triển khai cho cán bộ, đảng viên và công chức đơn vị thực hiện; căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách nhiệm vụ được giao và căn cứ nội dung của chủ đề, gắn kết việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều có bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo.

Ảnh: Một buổi sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 09 tháng đầu năm 2014, đơn vị tổ chức được 11 buổi sinh hoạt, học tập với hơn 153 lượt người tham gia. Qua học tập mỗi cán bộ, đảng viên và công chức  liên hệ nội dung chủ đề chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân; đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó sao cho thiết thực và khả thi để quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chú trọng vai trò “nêu gương”, “nêu cao tinh thần trách nhiệm” phát huy hơn nữa vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ảnh: Một buổi sinh hoạt xem phim tư liệu và nói chuyện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bên cạnh chủ đề năm 2014 đơn vị cũng đã phổ biến tài liệu “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành nhằm phục vụ việc học tập năm 2014; đồng thời đơn vị cũng lồng ghép trong một số kỳ sinh hoạt bằng hình thức xem đĩa ghi hình tư liệu về Bác hoặc bài nói chuyện chuyên đề của Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức thấu hiểu sâu sắc hơn nữa tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; trên cơ sở đó nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tìm ra giải pháp hữu hiệu để tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả./.

                TQN


Số lượt người xem: 2097 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày