SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
5
5
2
0
7
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 18/08/2014, 08:30

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Ngày 01 tháng 7 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

Theo Điều 5 Nghị định này, đối với những cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (từ 01 năm trở lên), nếu đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên sẽ được xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến". Nhưng cá nhân nếu thuộc một trong các trường hợp sau sẽ không được xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" như: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Các trường hợp sau đây cũng được xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến": Thời gian được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 01 năm); thời gian điều trị đối với cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương và thời gian nghỉ thai sản.

 

Ảnh: Bằng khen và các loại huân, huy chương của Nhà nước

Đối với “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 3 năm trở lên; lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 5 lần tặng giấy khen trở lên.

Đối với “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” tặng cho công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện; công nhân có từ 2 sáng kiến trở lên mang lại lợi ích và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 2 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2014.

Nghị định này bãi bỏ các Điều 4, 12, 13, 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3, 4, 5 Điều 20; Khoản 2, 3 Điều 21; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41 và 49 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010./.

TQN

 

 


Số lượt người xem: 1343 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày