SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
3
5
Văn bản của tỉnh 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Tổng số: 53  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcLoại văn bảnNgày có hiệu lựcHiệu lực
03/2018-QĐ-UBND 17/01/2018 Dương Thành Trung Ban hành quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
01/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Lê Thị Ái Nam Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu Hội đồng nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Nghị quyết Văn bản đang còn hiệu lực
02/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Lê Thị Ái Nam Về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Hội đồng nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Nghị quyết Văn bản đang còn hiệu lực
04/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Lê Thị Ái Nam Về việc ban hành quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hội đồng nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Nghị quyết Văn bản đang còn hiệu lực
05/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Lê Thị Ái Nam Về việc quy định mức chi thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hội đồng nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Nghị quyết Văn bản đang còn hiệu lực
08/2017/QĐ-UBND 22/06/2017 Dương Thành Trung Ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
09/2017/QĐ-UBND 22/06/2017 Dương Thành Trung Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
07/2017/QĐ-UBND 09/05/2017 Dương Thành Trung Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
06/2017/QĐ-UBND 17/04/2017 Dương Thành Trung Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
2083/QĐ-UBND 08/12/2016 Lê Minh Chiến Quyết định v/v Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
2082/QĐ-UBND 08/12/2016 Lê Minh Chiến Quyết định v/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
28/KH-HĐTĐKT 11/11/2016 Dương Thanh Trung Kế hoạch v/v Phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (01/01/1997-01/01/2017) Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Kế Hoạch 11/11/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
31/2016/QĐ-UBND 28/10/2016 Dương Thành Trung Về việc ban hành Quy định về thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
28/2016/QĐ-UBND 10/10/2016 Lê Minh Chiến về việc Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
25/2016/QĐ-UBND 29/09/2016 Dương Thanh Trung Quyết định v/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
1568/QĐ-UBND 20/09/2016 Lê Minh Chiến Quyết định v/v Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
1567/QĐ-UBND 20/09/2016 Lê Minh Chiến Quyết định v/v ủy quyền cho Ban QL các KCN tỉnh thực hiện cấp, cấp lại...nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
1436/QĐ-UBND 25/08/2016 Lê Minh Chiến Quyết định v/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định 25/08/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
1413/QĐ-UBND 23/08/2016 Dương Thành Trung Quyết định v/v phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2016 cho Ban QL các KCN tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định 23/08/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
89/QĐ-UBND 28/06/2016 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh Bạc Liêu Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản mới ban hành Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối