SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
7
0
8
2
1
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế Phòng Quản lý Doanh nghiệp
2 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế Phòng Quản lý Doanh nghiệp
3 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế Phòng Quản lý Doanh nghiệp
4 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế Phòng Quản lý Doanh nghiệp
5 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
6 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
7 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
8 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
11 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
12 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
13 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ` Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
14 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
15 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
16 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
17 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
19 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
20 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Phòng Quản lý Đầu tư
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối39 thủ tục