SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
6
3
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
2 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thương mại Quốc tế Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
3 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
4 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Quốc tế Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
5 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
6 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
7 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
8 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND (cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
11 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
12 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
13 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
14 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
15 Chuyển nhượng dự án đầu tư. Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
16 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
17 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
19 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
20 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đầu tư Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối45 thủ tục