SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
8
7

 Quy hoạch xây dựng KCN

    1. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Tên
Diện tích
Địa chỉ
Khu công nghiệp Trà Kha
64 ha
Phường 8, thành phố Bạc Liêu,
tỉnh Bạc Liêu
Khu công nghiệp Láng Trâm
100 ha
Xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
   2. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Tên
Diện tích
Địa chỉ
Tổ hợp Khu công Ninh Quới
257 ha
Xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Cụm công nghiệp Vĩnh Lợi
56,1 ha
Xã Hưng Hội và Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu