SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
6
8

 Ban lãnh đạo

 

Stt

Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ghi chú

01

Vương Tuấn Tài

Trưởng ban

CQ: 0291 3957 695

DĐ: 0918 234 094

tuantai1968@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt

02

Nguyễn Thanh Cảnh

Phó Trưởng ban

CQ: 0291 3954 693

DĐ: 0913 631 252

canhnt@baclieu.gov.vn

Tiểu sử tóm tắt

03

Ngô Quang Lắm

Phó Trưởng ban

CQ: 0291 3678 078

DĐ: 0913 892 575

quanglamkcn@gmail.com

Tiểu sử tóm tắt