Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
4
3
7
9
3
  
Xem: 
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/03/2011 11:09 SASystem AccountBản đồ hành chính
ban-do-khu-cong-nghiep-tra-kha.aspx
ban-do-khu-cong-nghiep-tra-khaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/01/2015 8:12 SAKhuu Yen ThuBản đồ khu công nghiệp Trà Kha
ban-lanh-dao-co-quan.aspx
ban-lanh-dao-co-quanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/01/2015 9:05 SAKhuu Yen ThuBan lãnh đạo cơ quan
baocaothongke-bqlckcn.aspx
baocaothongke-bqlckcnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/08/2017 10:49 SAKhuu Yen ThuBÁO CÁO, THỐNG KÊ
cac-phong-chuyen-mon.aspx
cac-phong-chuyen-monDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/01/2015 9:06 SAKhuu Yen ThuCác phòng chuyên môn trực thuộc
cong-thong-tin-dien-tu.aspx
cong-thong-tin-dien-tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/10/2012 1:34 CHKhuu Yen ThuCổng thông tin điện tử
chuc-nang-nhiem-vu.aspx
chuc-nang-nhiem-vuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/09/2011 4:42 CHSystem AccountChức năng nhiệm vụ
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/11/2011 3:51 CHSystem AccountGóp ý
hoat-dong-anh.aspx
hoat-dong-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/03/2011 11:50 SASystem AccountHoạt động ảnh
hoidap-bqlckcn.aspx
hoidap-bqlckcnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/08/2017 9:25 SAKhuu Yen ThuHỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
huong-dan-lap-thu-tuc-dau-tu.aspx
huong-dan-lap-thu-tuc-dau-tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/05/2013 10:20 SAKhuu Yen Thuhuongdanlapthutucdautu
ke-hoach-phat-trien.aspx
ke-hoach-phat-trienDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/09/2017 2:07 CHKhuu Yen ThuKế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/11/2011 3:54 CHSystem AccountLiên hệ
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/03/2011 10:27 SASystem Account
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/04/2011 2:55 CHSystem Account
quantritrang.aspx
quantritrangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/04/2013 8:02 SASystem Account
quy-che-hoat-dong.aspx
quy-che-hoat-dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/09/2011 4:45 CHSystem AccountQuy chế hoạt động
quy-che-lam-viec.aspx
quy-che-lam-viecDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/03/2012 4:46 CHSystem AccountQuy chế làm việc
quyet-dinh-thanh-lap.aspx
quyet-dinh-thanh-lapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/01/2015 4:36 CHKhuu Yen ThuQuyết định thành lập
quy-hoach-xay-dung-kcn.aspx
quy-hoach-xay-dung-kcnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/09/2017 2:08 CHKhuu Yen ThuQuy hoạch xây dựng KCN
sdtcbql.aspx
sdtcbqlDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/12/2014 9:03 SAKhuu Yen ThuSơ đồ tổ chức
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/03/2012 3:27 CHSystem AccountSite map
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/03/2011 7:12 CHSystem AccountTìm kiếm
thu-tuc-dau-tu.aspx
thu-tuc-dau-tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/05/2013 7:32 SAKhuu Yen ThuTHỦ TỤC ĐẦU TƯ
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/03/2011 6:13 CHSystem AccountThủ tục hành chính
uu-dai-dau-tu.aspx
uu-dai-dau-tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/09/2017 4:16 CHKhuu Yen Thuưu đãi đầu tư
van-ban-moi.aspx
van-ban-moiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/09/2011 9:11 SASystem AccountVăn bản mới ban hành
van-ban-nganh.aspx
van-ban-nganhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/03/2012 4:52 CHSystem AccountVăn bản của ngành
van-ban-phap-luat.aspx
van-ban-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/03/2011 7:17 CHSystem Account
van-ban-tinh.aspx
van-ban-tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2011 9:11 CHSystem AccountVăn bản của tỉnh
van-ban-trung-uong.aspx
van-ban-trung-uongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/03/2012 4:52 CHSystem AccountVăn bản của Trung ương