SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
9
4
3
4
Giới thiệu Thứ Tư, 03/04/2013, 15:20

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

Ngày 06/2/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

Nghị định gồm 8 chương, 48 điều quy định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chủ yếu quy định về công tác quản lý chất lượng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; công khai năng lực của các tổ chức, cá nhân; quy định về quản lý công tác an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng; quy định về công tác bảo hành công trình.

Điểm mới của Nghị định này là công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp thực hiện trước khi Chủ đầu tư tổ chức thẩm định phê duyệt.

Trong trường hợp phát hiện chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu, có nguy cơ gây sập đổ công trình hoặc biện pháp thi công không đảm bảo an toàn thì cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được quyền tạm dừng thi công công trình. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chỉ cho phép thi công sau khi chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng qua công tác kiểm tra hoặc do tổ chức, cá nhân phản ánh, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng phải kịp thời yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục, đồng thời đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Nghị định 15/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2013.

 

TQN


Số lượt người xem: 1064 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày