SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
6
9
1
8

 Dự án đã hoàn tất

STT
Tên dự án
Chủ đầu tư
Đại diện
Doanh nghiệp
Vốn đầu tư
(tỷ đồng)
Lĩnh vực
SX-KD
Năm bắt đầu hoạt động
01
Nhà máy Bia sài Gòn – Bạc Liêu
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
Nguyễn Văn Đồi
192
Sản xuất bia
2009
02
Trung tâm kinh doanh và nhà đặt thiết bị viễn thông
Viễn thông Bạc Liêu
Phạm Văn Thuận
6,5
Lắp đặt trạm
viễn thông
2011
03
Nhà máy sản xuất Bao bì Dầu khí
Công ty Cổ phần Bao bì
Dầu khí VN
Lê Quốc Dũng
125
Sản xuất bao bì
2012
04
Nhà máy sản xuất Bao bì Minh Trí
Công ty TNHH MTV
Bao bì Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
27,2
Sản xuất bao bì
2012
05
Trạm chiết Nạp Gas
Công ty TNHH MTV
Dầu khí TP. HCM
Đặng Vinh Sang
10
Chiết nạp gas
2015
06
Nhà máy may
Vinatex Bạc Liêu
Tập đoàn Dệt may VN
Phạm Phú Cường
107,5
May mặc
2016
07
Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
Lê Quốc Dũng
31,51
Sản xuất
phân bón
2017
08
Nhà máy sản xuất thuốc thú y thủy sản
Công ty TTHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Đông Dương
Thái Thành Nhân
17
Sản xuất, cung cấp thuốc thú ý thủy sản
 
2017