LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
1
0
7
1
2

 Tin Tức - Xem chi tiết

1. Luật Tiếp công dân (Luật số: 42/2013/QH13). 2. Luật Bảo vệ môi trường (Luật số: 55/2014/QH13). 3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật số: 64/2014/QH13). 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số: 77/2015/QH13). 5. Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo (Luật số: 82/2015/QH13). 6. Luật Ngân sách Nhà ...

Phổ biến một số văn bản Luật của Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Luật Tiếp công dân (Luật số: 42/2013/QH13). 2. Luật Bảo vệ môi trường (Luật số: 55/2014/QH13). 3. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật số: 64/2014/QH13). 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số: 77/2015/QH13). 5. Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo (Luật số: 82/2015/QH13). 6. Luật Ngân sách Nhà ...
  Luật Trẻ em của Quốc hội ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2015.
  Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015.
  Bộ luật Dân sự của Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015.
  Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực lao động - tiền lương
  Hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp
  • Lễ khởi công xây dựng Khu Công nghiệp Trà Kha tỉnh Bạc Liêu

  • Hội nghị sơ kết  • Sơ kết 5 năm phong trào thi đua "Dân vận khéo"  • Tập huấn

  • Tượng đài chiến thắng tại ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng  • Tham quan thành phố  • Đ/c Võ Sĩ Toản - Phó Trưởng ban - Ban QUản lý các KCN phát động thi đua năm 2014

  • Tặng quà lưu niệm "Bài Dạ cổ hoài lang"

  • Đánh giá nội bộ

  • Tổng kết năm 2013